☎ 0400 191 171

Metsien tila-arviot

Laskin

Maastotyö kuvioittain

  • puustoarviot
  • maapohjien arvot
  • taimikoiden arvot
  • nuorten metsien odotusarvot
  • erikoisarvot

Laskenta

  • summa-arvomenetelmällä