☎ 0400 191 171

Puukauppa

Männikkö

Puunmyyntisuunnitelma

 • leimikon rajaus
 • puutavara-arvio, erikoispuut huomioiden
 • arvio leimikon hinnasta
 • metsänkäyttöilmoitus

Valtakirjakauppa

 • tarjouspyynnöt
 • korjuumenetelmien, mitta-, maksu- ja hintatietojen vertailu
 • tarjousten vertailu maanomistajan kanssa
 • puukauppa
 • asiakirjojen allekirjoitus ja postitus metsänomistajalle
 • energiapuukauppa

Puun korjuu

 • korjuun ja mittauksen valvonta
 • korjuun etenemisestä tiedottaminen metsänomistajalle

Suoritamme puutavaran hakkuuta tienvarteen toimitettuna.