☎ 0400 191 171

Metsänhoito

Rankasavotta

Metsän uudistaminen

 • äestys, ojitusmätästys, laikutus
 • taimien ja siementen välitys
 • taimien istutus, siementen kylvö
 • voidaan tehdä kokonaispakettina
  (metsämaanmuokkaus, taimet ja istutus)

Taimikonhoito ja nuoren metsän kunnostus

 • perkaus, harvennus
 • energiapuun korjuu

Metsämaan lannoitus

 • maa- ja neulasnäytteet
 • lannoitteiden hankinta ja levitys

Metsämaiseman ja luonnon hoito

 • maisemasuunnittelu ja toteutus
 • metsälain perusteella erityisen tärkeiden elinympäristöjen kartoitus
 • viheralueiden hoito