☎ 0400 191 171

Kemera

Lomakkeet

Kemera = kestävän metsätalouden rahoituslaki

Kemera-avustuksia on saatavana varhaisperkaukseen, taimikonhoitoon, terveyslannoitukseen, kulotukseen, juurikäävän torjuntaan, kunnostusojitukseen ja metsätien tekemiseen.

Kemera-avustukset

Valtion tukea metsänhoitoon

Valtion tuen määrä vaihtelee kohteittain seuraavasti:

Esimerkiksi
  • Varhaisperkaus 160 € / ha
  • Taimikonhoito 230 € / ha

Kemera tukien määrä voi vuosittain muuttua valtion rahoituksen mukaan.