☎ 0400 191 171

Konsultointi

Juhani Hirvonen

Metsäverotus

 • metsäveroilmoitukset
 • alv-tilitykset
 • verosuunnittelut

Maastotyöt

 • metsänkäyttöilmoitukset
 • taimikonperustamisilmoitukset

Perunkirjoitukset, kiinteistökaupat

Lausunnot, arviot

 • viranomaisille
 • vakuutusyhtiöille
 • metsäkeskukselle

Suunnittelu

 • metsän uudistamissuunnitelmat
 • kestävän metsätaloudenrahoituslainmukaiset suunnitelmat
 • ojitussuunnitelman laatiminen ja toteutus
 • tiesuunnitelman laatiminen ja toteutus

Neuvonta voidaan toteuttaa

 • puhelimitse
 • toimistolla
 • asiakkaan luona käyden